صفحه ی جاری Skip Navigation Linksخانه > مقالات > مشاهده مطلب
آمار سايت
kf0d

English Pages
kf0d

About PPFI

در باب تسهيلگري گروهي
در باب تسهيلگري گروهي

تعداد بازدید : 2466
در باب تسهيلگري گروهي
kf0d

به قلم سعيد نوري نشاط

مرداد 1391

گاهي در باره تسهيلگري در يک گروه صحبت مي شود، زماني هم صحبت از گروهي است که با هم نقش تسهيلگر را دارند. يک گروه تسهيلگر مي توانند در اجراي يک فعاليت گروهي با هم همکاري کنند. همان گونه که يک سازمان هم ميتواند نسبت به يک موضوع نقش تسهيلگري ايفا کند، يا از تدابير تسهيلگرانه استفاده کند. در اينجا قصد داريم که به تسهيلگري گروهي بپردازيم يعني زماني که دو يا چند نفر با هم براي تسهيلگري همکاري مي کنند. 

kf0d

 

نخستين پرسشي که در اين خصوص به ذهن مي رسد اين است که مگر مي شود که وقتي شما در يک گروه هستيد، و مشغول تسهيلگري، آن را به صورت گروهي انجام دهيد. پاسخ اين پرسش مثبت است زيرا براحتي مي توان گفت که يک گروه مي تواند تسهيلگر يک گروه ديگر باشد. در واقع همواره فرد نيست که تسهيلگر يک گروه است بلکه ممکن است يک گروه اين نقش تسهيلگرانه را ايفا کند.

دومين پرسشي که به ذهن مي رسد اين است که آيا منظور از تسهيلگري گروهي اين است که يک نفر نقش اصلي را در گروه تسهيلگري ايفا مي کند و ديگران در گروه نقش کمک تسهيلگر را ايفا مي کنند ؟ جواب هم بلي است و هم خير. چون کمي پيچيده تر از اين تفکيک ساده انديشانه تسهيلگر و کمک تسهيلگر است.

اگر فرآيند تسهيلگري را فقط اجراي تسهيلگري ندانيم بلکه آن را از زماني که تسيهلگري طراحي مي شود در نظر بگيريم، در اين صورت، فعاليت گروهي تسهيلگران با هم – به اين مفهوم است که از همان ابتداي راه، افراد با هم در برنامه ريزي و طراحي هم همکاري مي کنند. براي مثال اگر قرار است آموزشي صورت گيرد، طرح درس يا فرآيند آموزش با مشارکت اعضاي گروه تهيه مي شود. يا اگر قار است که يک گفت و گوي مشارکتي در يک محله صورت گيرد، برنامه ريزي آن به صورت گروهي انجام مي شود.

اما در اجرا نيز بايد مشارکت اصل تعيين کننده باشد. منظور اين است که يک نفر تسهيلگر نشود و ديگران همه کمک تسهيلگر. بلکه اين فرصت فراهم شود که گروه با هم درگير فرآيند مشارکت شوند. گاهي اوقات شرکت کنندگان نبايد تشخيص دهند چه کسي در حال تسهيلگري است. به هر حال مي توان تقسيم کار نمود و اگر حتي قرار شد که يک نفر تسهيلگر اصلي باشد، اين موضوع بايد با توافق همگان باشد با اين نگاه که ديگران در همان کارگاه به اندازه کافي فرصت تلاش به عنوان تسهيلگر را داشته باشند. در عين حال، ممکن است در جريان کارگاه يا اجتماع يا حتي يک فرآيند اجتماع محور، اعضاي گروه نقش هايي را تقبل کنند (براي مثال يک نفر مسئوليت نظارت و پايش را برعهده گيرد؛ ديگري گزارش فرآيند را تهيه کند؛ يکي مسئوليت پيشتيباني را قبول کند؛ يک نفر مسئوليت بازي ها و انرژي دهنده ها را برعهده داشته باشد) و هر يک در واقع کمک کنندکه گروه بتواند نقش تسهيلگري خود را ايفا کند. اين نقش ها ممکن است ثابت باشد يا متغير.

و اما بخش آخر اين است که بعد از هر فرآيند تسهيل شده، گروه بتواند در کنار هم بنشيند و در کمال آرامش به بررسي آنچه که گذشت بپردازد و درس هاي آموخته گروه را مکتوب کند، و در جستجوي اين باشد که آيا از اين فرآيند طي شده مي توان ارزش تازه اي را به مجموعه ارزش هاي تسهيلگري گروهي اضافه کرد يا خير. در عين حال، از درس هاي اين تجربه صورت گرفته بتواند به نحو ارزنده اي در فعاليت هاي بعدي خود استفاده کند.

آنچه در اينجا مهم است اين است که اين رويکرد تسهيلگري در فعاليت گروهي در خود گروه تسهيلگري نيز به کار گرفته شود.  اگر چنين رخ داد در اين صورت مي توان مطمئن شد که گروه تسهيلگري کار خود درست انجام داده است.

تاریخ انتشار : kf0d
سه شنبه 17/5/1391 10:39:43
نظرات کاربران : 1 نظر
منو
  • صفحه اصلي
  • اخبار
  • مقالات
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • کارگاه های آموزشی
  • کتاب های منتشره
  • نقشه سايت
طراحی و پیاده سازی : پدیده نگاران یاس